Haitallista maahanmuuttoa suitsittava

Perussuomalaisten teettämä tutkimus osoittaa nykyisen maahanmuuttopolitiikan aiheuttavan yhteiskunnalle kustannuksia, joista tässä taloustilanteessa on pakko säästää.

Huonosti hoidetulla maahanmuuttopolitiikalla, saamme maahamme kotoutumattomien maahanmuuttajien ryhmän. Jälkikäteen tällaisen virheen korjaaminen voi osoittautua mahdotomaksi.

Velkaantumista hillittävä

Viimeisen seitsemän vuoden aikana valtio on ottanut uutta velkaa noin 50 mrd (50 000 miljoonaa) euroa.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan julkisen talouden alijäämä rikkoi viime vuonna EU:n vakaussopimuksen 3% rajan, ja myös toinen kriteeri velan kokonaismäärästä uhkaa rikkoontua jo lähi vuosina. Suomesta uhkaakin tulla EU:n uusi kriisitalous.

Hallintoa kevennettävä

Julkishallinto ja byrokratia on kasvanut jo vuosikymmeniä. Toivottujen palveluiden sijaan kansalaiset saavat veroilleen vastineena yhä enemmän byrokratiaa, sääntöä sekä yleistä holhoamista.

Erilaisia virkoja omille jäsenilleen haalineilta vanhoilta puolueilta ei näytä löytyvän poliittista tahtoa byrokratian vähentämiseen. Myös Sote-uudistuksessa virkamiesten asema uhkaa nousta tärkeämmäksi kuin kansalaisten palvelut.

Suomen etu ensin

Useat EU maat ovat hakeneet alennuksia omiin jäsenmaksuihinsa. Myönnettyjen alennusten seurauksena Suomi on joutunut maksamaan yhä enemmän muiden alenettujen jäsenmaksujen kuluja.

Direktiivejä tulkitaan useissa maissa kansallisten etujen mukaan, mutta mallioppilas Suomi toteuttaa direktiivit pilkulleen, jopa tiukemmin ja kalliimmalla kuin vaaditaan.

Ruotsi vapaaehtoiseksi

Pakko on huono motivoija, yhteiskunnan kannalta olisi hyödyllisempää tarjota opiskelijoille vapaus valita toinen vieraskieli oman motivaation mukaan.

Nykyisessä taloustilanteessa myös pakkoruotsin aiheuttamat kustannukset tulisi selvittää.