Suomen etu ensin

EU jäsenmaksut

Useat EU maat ovat hakeneet alennuksia omiin jäsenmaksuihinsa. Myönnettyjen alennusten seurauksena Suomi on joutunut maksamaan yhä enemmän alenettuista jäsenmaksuista aiheutuneita kuluja.


Direktiivien tulkinnat

Direktiivejä tulkitaan useissa maissa kansallisten etujen mukaan, mutta mallioppilas Suomi toteuttaa direktiivit pilkulleen, jopa tiukemmin ja kalliimmalla kuin vaaditaan.


EU:n yhteinen turvapaikkapolittikka ja taakanjako

EU:ssa on vireillä uudistuksia, joilla EU:hun suuntautuvan laittoman maahanmuuton taakkaa jaettaisiin jäsenmaiden kesken. Muutosta ajavat erityisesti Välimeren rantavaltiot, jotka nykyisellään joutuvat kantamaan suurimman vastuun EU:hun suutautuvasta laittomasta maahanmuutosta. Mikäli uudistukset menevät läpi, Suomeen saapuvien maahanmuuttajien määrä voisi kasvaa moninkertaiseksi riippuen hieman siitä, millä kriteerillä (BKT, väestöntiheys, ...) taakanjakoa lasketaan.

Kotoutumisesta vastaavien tahojen jatkuva kitinä resurssien lisäämiseksi osoittaa, että meillä on resurssiongelmia jo nykyisten maahanmuuttajien kotoutuksessa. Mikäli kotoutettavien määrä kasvaisi moninkertaiseksi, mahdollisuudet kaikkien saapuneiden onnistuneeseen kotoutukseen laskevat miltei olemattomiksi. Tällainen tilanne sisältäisi erittäin suuria riskejä, kuten haitallisen maahanmuuton vähentämistä käsittelevässä osiossa kuvasin.