Ruotsi vapaaehtoiseksi

Pakko huono motivoija

Pakko on huono motivoija, yhteiskunnan kannalta olisi hyödyllisempää tarjota opiskelijoille vapaus valita toinen vieras kieli oman motivaation mukaan.


Taloudelliset vaikutukset huomioitava

Nykyisessä taloustilanteessa myös ruotsin kielen aiheuttamat kustannukset tulisi selvittää.