Hallintoa kevennettävä

Kasvanut vuosikymmenten aikana

Julkishallinto ja byrokratia on kasvanut jo vuosikymmeniä. Toivottujen palveluiden sijaan kansalaiset saavat veroilleen vastineena yhä enemmän byrokratiaa, sääntöä sekä yleistä holhoamista.


Karsiminen ei kaikkien intresseissä

Erilaisia virkoja omille jäsenilleen haalineilta vanhoilta puolueilta ei näytä löytyvän poliittista tahtoa byrokratian vähentämiseen. Myös Sote-uudistuksessa virkamiesten asema uhkaa nousta tärkeämmäksi kuin kansalaisten palvelut.


Turha laki/asetus johtaan turhaan byrokratiaan

Jotta lailla tai asetuksella olisi oikeasti jotain merkitystä, on sen noudattamista myös valvottava. Tämä tarkoittaa käytännössä joko lisätyötä jo olemassa olevalle valvontaorganisaatiolle, tai kokonaan uuden valvontaelimen perustamista. Turhasta byrokratiasta eroon pääsemiseksi onkin ensin perattava turhia, jopa typeriä, lakeja ja asetuksia, jonka jälkeen niiden valvonnasta vastaava elin voidaan tarpeettomana lakkauttaa.

Hyvä esimerkki pelkästä rahan tuhlauksesta on haja-asutusalueiden jätevesiasetus. Ympäristön suojelun kannalta asetuksesta ei ole mainittavaa hyötyä, mutta sen kustannuksia joutuvat maksamaan kaikki. Koko asetus tulisikin perua välittömästi.


Virkamiesten lomaoikeudet ja irtisanomissuojat syyniin

15 vuoden työuran jälkeen julkisen sektorin työntekijät saavat 38 arkipäivän lomaoikeuden. Yksityissektorilla lomia on 25 arkipäivää. Ero on kohtuuton. Lisäksi julkisella sektorilla on paljon erilaisia työkykyvyn ylläpitoon liittyviä vapaapäiviä.

Kuntaliittosten yhteydessä virkamiehille on taattu 5 vuoden irtisanomissuoja. Jos töitä ei ole, ei niitä voi keinotekoisesti järjestää. Tämä koskee etenkin kunnan johtajia, joilta työt loppuvat.

Mikäli uusille virkamiehille annettaisiin samat lomaoikeudet, kuin yksityisellä sektorilla, sekä lopettaisiin virat, joilla ei ole työtehtäviä, saavutetaisiin seuraavan kymmenen- viidentoistavuoden aikana kymmenien tuhansien henkilötyövuosien säästö.