Iso kiitos 3023:lle äänestäjälleni!

NÄIN AJATTELEN

1) Maahanmuuttoa suitsittava
Suomi on suomalaisten kotimaa, ei "maailmankansalaisten" ihmisoikeus. Massamaahanmuutto hyödyttää suomalaisten sijasta rikkaita globalisteja, jotka haluavat murentaa kansallisvaltiot valtansa tieltä.
2) Suomalainen kulttuuri
Suomalaisen kulttuurin ja kielen systemaattinen alasajo on lopetettava. Vieraiden kulttuurien tukeminen ei ole suomalaisten velvollisuus. Ideologiset "hörhötieteet" pois opetuksesta. Mielipiteiden tyrkyttämisen sijasta YLE:n on neutraalisti kerrottava suomalaisille maailmasta sellaisena kuin se on.
3) Wanhat hywät arwot
Sukupolvesta toiseen jatkuvuutta tukeviksi osoittautuneet arvot ovat perinteisiä arvoja. Valitettavasti nämä arvot ovat kuitenkin olleet jo 60-luvulta lähtien "edistyksellisten" hyökkäyksen kohteena.
4) Velkaantumista hillittävä
Suomi on velkaantunut valtavasti jo vuosia samalla kuin kansallisomaisuutta on myyty ulkomaalaisomistukseen. Varallisuus tarkoittaa vapautta ja velka vähemmän vapautta, oli sitten kyse valtiosta, kunnasta tai yksittäisestä ihmisestä. Herää epäilys, että valtion velan lisääminen on eräs keinoista viedä kansallisvaltiolta itsenäisyyttä.
5) Suomen etu ensin
Direktiivejä tulkitaan useissa maissa kansallisia etuja myötäillen, mutta mallioppilas Suomi toteuttaa direktiivit pilkulleen, jopa tiukemmin ja kalliimmalla kuin vaaditaan. Tästä nousee epäilys, että suomalaiset poliitikot ja virkamiehet edistävät kansainvälistä uraansa Suomen etua myymällä.
6) Ruotsi vapaaehtoiseksi
Pakko on huono motivoija, yhteiskunnan kannalta olisi hyödyllisempää tarjota opiskelijoille vapaus valita toinen vieraskieli oman motivaation mukaan. Nykyisessä taloustilanteessa pakkoruotsin aiheuttamat kustannukset tulisi selvittää.
7) Työn tekeminen ja teettäminen halvemmaksi
Suomen kireä ansiotuloverotus lisää harmaata taloutta ja heikentää työmotivaatiota supistaen näin verotuottoja. Työn teettämiseen kohdistuva kireä verotus laskee työnantajien halukkuutta palkata työntekijöitä.
8) Paisunutta hallintoa purettava
Vuosikymmenten saatossa julkisen sektorin kustannukset ja byrokratia ovat lisääntyneet virkakoneiston kasvun myötä. Virkakoneisto on etääntynyt demokratiasta ja kansalaista. Liian usein virkamiehet johdattelevat ja pitävät luottamushenkiöitä pimennossa tai kannanotoillaan ottavat poliitikolle kuuluvan roolin. Virkaeliitin etääntyminen kansasta on luomassa yhteiskunnallisesti vaarallisen tilanteen, mistä esimerkkinä ns. keltaliivien mielenosoitukset Ranskassa
9) Korruptiota torjuttava aktiivisesti
Suomessa on huomattavasti kansainvälisissä mittauksissa piiloon jäävää korruptiota. Pienenä maana Suomessa on tuttavaverkostoja, jotka väärinkäyttävät yleistä etua palvelevia resursseja omaksi hyödykseen. Julkisen sektorin ja yhtiöiden eläkeviroilla voidaan lahjoa ihmisiä.
10) Sananvapaus turvattava
”Vihapuheen” varjolla Suomessa on oikeustoiminkin sensuroitu normaaliin demokratiaan kuuluvaa kärjekästä, mutta totuuspohjaista kansalaiskeskustelua. Samalla maailman keskittyneimpiin kuuluva Suomen valtamedia monopolillaan ja viranomaisten tuella manipuloi yleisön mielipiteitä sekä Euroopan valtamediaakin ankarammin tukahduttaa keskustelua maahanmuutosta, EU:sta ja muista asioista. Etenkin verorahoitteisen YLE:n linja on muutettava puolueettomaksi.
11) Ilmastonmuutosta ei saa maksattaa Suomella
Valtapuolueissa on ollut vahva pyrkimys tehdä Suomesta edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Näin ilmastovastuusta pääosan kantavien länsimaiden joukossakin Suomi ottaisi suhteettoman suuren taakan. Ilmasto on kuitenkin aina muuttunut ihmisestä riippumattakin ja iso osa tieteilijöistä ei usko ihmisen merkittävästi vaikuttavan ilmastoon. On syytä epäillä ilmastonmuutospropagandan takana olevia piilomotiiveja.
12) Kehitysapuvaroista suomalaisten tarpeisiin
Kehitysmaat tunnetusti hyötyvät vähän kehitysapuvaroista. Esimerkiksi ”kansalaisjärjestöjen disneylandiksikin” kutsutun Afrikan talous on parantunut Kiinan ja Intian bisneksen avulla, ei kehitysavulla rahoitettujen kansalaisjärjestöjen toimin. Velkaantuva Suomi kyllä löytää kehitysapuvaroille parempaa käyttöä kotimaassa.
13) Metsästystä ja ampumaharrastusta helpotettava
EU ja Suomi ovat useita kertoja hankaloittaneet aseenomistusta. Luvanvaraisilla aseilla aiheutetaan kuitenkin hyvin vähän henkilövahinkoja. Pelkääkö liittovaltiota tavoitteleva eliitti enneminkin aseistettua kansaa? Kuitenkin J.V. Snellmanin mukaan ”aseeton kansa on kelvoton”. George Orwellille aseenomistus oli demokratian symboli.
14) Lapsella on oikeus isään ja äitiin
Kautta aikain on tiedetty lapselle koituvat haitat siitä, kun hän on joutunut kasvamaan ilman isän tai äidin mallia. Tilastojenkin perusteella parhaat vanhemmat lapselle ovat hänen biologiset vanhempansa. Nykyisin monia lapsia yritetään vieraannuttaa toisesta vanhemmastaan jopa viranomaisten myötävaikutuksella. Monen lapsen tulevaisuus turvataan torjumalla vieraannuttamisilmiötä.